Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019
Select Page

ARANYKALÁSZOS GAZDA

Felnőttképzési engedélyszám: E/2022/000020

 

 

aranykalaszos_gazda_

TANFOLYAM DÍJA:

150 000 Ft

VIZSGADÍJ:

38720 Ft

A képzés adatai:

 

1. A Képzési és Kimeneti Követelmény (KKK) alapján szervezhető szakmai képzés:

1.1.        Megnevezése:  Aranykalászos gazda

1.2.        Képzési és Kimeneti Követelmény (KKK) azonosító száma:            4 0811 17 04

1.3.        Ágazat megnevezése:   Mezőgazdaság és erdészet

1.4.        Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:        KEOR 0811

  1. A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei

2.1.        Iskolai végzettség:          alapfokú iskolai végzettség

2.2.        Szakmai végzettség:       nem szükséges

2.3.        Szakmai gyakorlat:          nem szükséges

2.4.        Foglalkozásegészségügyi alkalmasság:   szükséges

2.5.        Előzetesen elvárt ismeretek:      nem szükséges

2.6.        Egyéb feltételek:             betöltött 16. életév

  1. Tananyagegységek

A képzés tananyagegységeinek megnevezése : 

3.1          Agrárvállalkozás              

3.2          Növénytermesztés        

3.3          Kertészet

3.4          Állattartás, állattenyésztés        

3.5          Géptan

 

A képzés óraszáma: 480 óra

Igény szerint az elméleti órák mindegyike, a gyakorlati órák 50 %-a online formában is oktatható.

Az online oktatás a tanuló a kijelölt tananyagot megkapja, megszabott időhatárokon belül azzal kapcsolatos feladatokat old meg, mely által önállóan, tetszőleges ütemben halad a tananyagban. A képzésen résztvevő a tananyaggal kapcsolatos kérdéseit az oktatónak elektronikus felületen keresztül juttathatja el.

Előzetes tudásmérés alapján óralátogatás alól felmentés kérhető.

A képzésre történő jelentkezés folyamatos, az indításhoz szükséges létszám elérésekor indulnak képzéseink.

A képzés időtartama: 1,5-2 hónap

Vizsgára bocsátás feltétele: érvényes tanúsítvány a tanfolyam elvégzéséről, melyet a képző állít ki.

A vizsgát akkreditált vizsgaközpontban szervezzük meg a jelentkezőknek legjobban megfelelő helyszínen.

A vizsga minden vizsgázó számára négy vizsgarészből áll:

A) feladattípus: állattartás, állattenyésztés

B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet

C) feladattípus: gépüzemeltetés

D) feladattípus: szakmai beszélgetés

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc