Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019

ÉLELMEZÉSVEZETŐ

Programengedély száma: E/002031/2019/A008

képzés

TANFOLYAM DÍJA:

190 000 Ft

VIZSGADÍJ:

40 000 Ft

A képzés adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Élelmezésvezető

1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500 óra

Egyéb adatok

2.1 A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség:

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

 

 

Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

2223

Dietetikus és táplálkozási tanácsadó

Élelmezésvezető

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Az élelmezésvezető irányítói, vezetői feladatokat lát el a közétkeztetés területén működő élelmezési üzemegységben. Feladata a közétkeztetési ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos közétkezetési rendeletnek megfelelően. A mindennapi munkája során a különböző korcsoportok szükségleteit azonosítja. Az elkészített étlap alapján az ételek energiatartalmát meghatározza, tápanyag-összetételét kiszámolja, allergénjeit azonosítja. Az élelmezés irányítása során kialakítja a munkarendet, kiadja a napi munkafeladatokat és folyamatos ellenőrzést végez. Az élelmezési feladatokat irányítja, az élelmiszer-biztonsági előírások alapján szervezi és felügyeli azokat. Gazdálkodási tevékenységet végez, felelősséget vállal a dokumentáció teljes körű elvégzéséért és a dokumentumok tartalmáért. Önállóan elkészíti a közétkeztetésben készülő ételekre vonatkozó anyaghányad-nyilvántartólapot, a tápanyagtartalmat kiszámolja, allergéneket jelöli. Folyamatosan követi és alkalmazza a jogszabályi változásokat. Felelősséggel tartozik a tevékenységi körében használt vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések megóvásáért és azokkal való anyagi elszámolásért. A leltározás és a raktár-elszámoltatást irányítja és felelősséget vállal a tartalmáért, esetleges probléma esetén igyekszik annak gyors kivizsgálására. Saját hatáskörében és felelősségkörében alkalmazza a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat. Gondoskodik maga és beosztottjai továbbképzéséről.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      összetételük alapján megállapítani az élelmiszerek és ételek szervezetre gyakorolt hatását

–      népszerűsíteni az egészséges táplálkozást, a táplálkozási ajánlások alapján

–      meghatározni a különböző korcsoportok étrendjét a táplálkozási ajánlások, a tápanyagszükséglet, a szakmai szempontok és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével,

–      kiszámolni az ételek energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát, számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló jogszabályban meghatározott allergén összetevőket hagyományosan és tápanyag számítási szoftver segítségével

–      dönteni az élelmiszerek összetétele szerinti felhasználásáról a különböző korcsoportok ellátása során

–      az ellátottak egészségi és szociális helyzetének ismeretében a megfelelő élelmezés megvalósítására,

–      meghatározni és alkalmazni a korszerű ételkészítési technológiákat

–      értelmezni a táplálkozásfüggő betegségek jellemzőit, és megelőzésének módját

–      követni és alkalmazni a dietetikus szakmai utasításait,

–      felismerni és a jellegük szerint a diétára jellemző előírások alapján felhasználni vagy kikerülni az allergéneket tartalmazó élelmiszereket

–      irányítani a napi élelmezési feladatokat,

–      megszervezni, irányítani és ellenőrizni az élelmezési ellátás tevékenységeit, figyelembe véve a helyi specialitásokat

–      a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíteni az anyaghányad-nyilvántartó lapot

–      meghatározni az élelmezési üzem működésének tárgyi, személyi feltételeit

–      az élelmezési üzem gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések használatára és azok működésének betanítására

–      az áruforgalom és a termelés irányítására, ellenőrzésére

–      az élelmezési üzem gazdaságos működtetésére

–      gazdasági számítások elvégzésére, (költségvetés, költségelszámolás, anyagkiszabás, térítési díjak, stb.)

–      nyersanyag nyilvántartás vezetésére és ellenőrzésére

–      előírásoknak megfelelő dokumentáció hagyományos és elektronikus elvégzésére

–      kialakítani a tevékenységi körében végzett vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések megóvására irányuló tevékenységet, azokkal való anyagi elszámolást

–      irányítani a leltározást, probléma esetén annak hatékony és gyors kivizsgálására

–      a vonatkozó munka- és tűzvédelmi és higiénés szabályok betartására és betartatására

–      alkalmazni a dolgozók foglalkoztatására vonatkozó jogszabályokat

–      értelmezni a szervezeti egységre és működésre vonatkozó előírásokat

–      együttműködni munkatársaival, a dietetikussal és a diétás szakáccsal

–      értelmezni és alkalmazni az élelmiszer-biztonsági előírásokat

–      felkészülni a szakhatóságok ellenőrzésére, és segíteni azok munkáját

–      a vezetői kompetenciák érvényesítésére

–      a kötelező továbbképzéseken elsajátított ismereteket alkalmazni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

szakképesítés köre

3.3.3.

 

Szakmai követelmények

 

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11562-16 Táplálkozástudomány ismeretek
4.4. 11629-16 Élelmezéstervezés
4.5. 11627-16 Élelmezési menedzsment
4.6. 11563-16 Minőségbiztosítás a közétkeztetésben
4.7. 11565-16 Irányított közétkeztetés gyakorlat
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.

Vizsgáztatási követelmények

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11562-16 Táplálkozástudomány ismeretek írásbeli
5.2.4. 11629-16 Élelmezéstervezés írásbeli
5.2.5. 11627-16 Élelmezési menedzsment írásbeli
5.2.6. 11563-16 Minőségbiztosítás a közétkeztetésben írásbeli
5.2.7. 11565-16 Irányított közétkeztetés gyakorlat gyakorlati
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Közétkeztetési étlaptervezés

A vizsgafeladat ismertetése: Adott korcsoport számára tervezzen 10 napos mintaétlapot megadott hónapra, 5 étkezéssel. Szoftver segítségével dolgozza ki 3 egymást követő nap100 személyes anyagkiszabását, és számítsa ki az egy főre jutó energia és tápanyagértékeket (fehérje, zsír, szénhidrát), nátrium és koleszterin mennyiséget. Korrigálja a rendeletben előírt korcsoporti igényekhez +/- 5% különbséggel. Nevezze meg az adott étkezés allergén komponenseit!

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Közétkeztetési ügyvitel

A vizsgafeladat ismertetése: Két részből álló ügyviteli feladat végzése:

– Adott közétkeztetési intézmény élelmezési normájának, létszám adatainak és étlapjának ismeretében végezze el a következő számításokat

napi felhasználható nyersanyagköltség meghatározása,

anyagkiszabás elkészítése

napi felhasznált nyersanyagköltség

értékelés

Az adatok ismeretében végezze el a szükséges korrekciót.

–       Minimum 5 féle gazdasági számítás, (pl. tisztítási veszteségszámítás, technológiai veszteségszámítás, raktár elszámoltatás, raktárnyilvántartás számításai, stb.)

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése:–

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Táplálkozástudomány – Élelmezés – Minőségbiztosítás

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza:

Táplálkozás-élettan és epidemiológia, Életkorok táplálkozási igényei, Alapdiéták általános ismeretei, Élelmiszer áruismeret, Közétkeztetési konyhatechnológia, Diétás-ételkészítési konyhatechnológia, Közétkeztetési étlaptervezés, Műszaki ismeretek, Közétkeztetési üzemszervezés-vezetés elmélet, Gazdálkodási ismeretek, közétkeztetési ügyvitel, Élelmezési és táplálkozási szoftverek, Közétkeztetési jogi ismeretek, Élelmiszerlánc-biztonság, Élelmezés minőségirányítása

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

Az Élelmezésvezető tanfolyam díja: 190 000 Ft

A vizsga díja: 40 000 Ft

Óraszám: 500 óra (elm. 300 óra / gyak. 200 óra)