Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019

ÉPÜLET ÉS SZERKEZETLAKATOS

Programengedély száma: E/002031/2019/A001

képzés

TANFOLYAM DÍJA:

900 000 Ft

VIZSGADÍJ:

80 000 Ft

A képzés adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos

1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900

Egyéb adatok

2.1 A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

7321

Lakatos

Bányalakatos

3.1.3.

Darulakatos

3.1.4.

Díszlet-lakatos

3.1.5.

Gépbeállító lakatos

3.1.6.

Géplakatos

3.1.7.

Gépszerelő és –karbantartó lakatos

3.1.8.

Karosszéria lakatos

3.1.9.

Lemezlakatos

3.1.10.

Öntödei géplakatos

3.1.11.

Szerkezetlakatos

3.1.12.

Vas- és fémszerkezeti lakatos

3.1.13.

7515

Építményszerkezet-szerelő

Épület- (és építményszerkezet) –szerelő (magasépítés)

3.1.14.

Épületszerkezet-szerelő

3.1.15.

Szerkezeti szerelő

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat betartani és betarttatni

–       alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal

–       alapszerelési műveleteket végezni, oldható és nemoldható kötéseket készíteni

–       általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel

–       egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni

–       elkészíteni, vagy megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához

–       előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket

–       elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat

–       gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végezni

–       képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal

–       kiválasztani, ellenőrizni és karbantartani az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket

–       korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épület- és szerkezetlakatos fémszerkezeteken

–       lemezeket megmunkálni, összeállítani és hegeszteni

–       magasban végzett szerelési folyamatokat értelmezni, végezni

–       oldható és nemoldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket készíteni, bontani, javítani és cserélni

–       zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserélni, szerelni, ellenőrizni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

 megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

 

Szakmai követelmények

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11497-12

Foglalkoztatás I.

4.4.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.5.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.6.

10163-12

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

4.7.

10162-12

Gépészeti alapozó feladatok

4.8.

10166-12

Gépészeti kötési feladatok

4.9.

10165-12

Épületlakatos feladatok

4.10.

10167-12

Magasban végzett lakatos feladatok

4.11.

10168-12

Szerkezetlakatos feladatok

 

Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli, gyakorlati
5.2.7. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
5.2.8. 10166-12 Gépészeti kötési feladatok szóbeli, gyakorlati
5.2.9. 10165-12 Épületlakatos feladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.10. 10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok szóbeli
5.2.11. 10168-12 Szerkezetlakatos feladatok írásbeli, gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos alapműveletek

A vizsgafeladat ismertetése: Adott tervdokumentáció alapján készítsen munkadarabot, amely tartalmaz:

szerszámok és készülékek meghatározását

darabolást

előrajzolást

mérést, mérés ellenőrzést

fúrási, süllyesztési műveleteket

általános él letörést, sorjázást

menetfúrást, menetmetszést

szegecselést

képlékenyalakítást

hegesztést

felületkezelést

szerelést

Munkavégzése során használja a szabványokat, katalógusokat, az elvégzett gyakorlati munkafeladatot dokumentálja, az elkészült munkadarabot minősítse a mindenkori szabványok szerint.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Munkatervezés

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli feladatsor tartalmazza:

anyagminőség kiválasztását

méretszámításokat, méretezéseket

szakmai számításokat

műveleti sorrendterv meghatározását

mérő és ellenőrző eszközöket

anyag és munka költség számításokat

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák:

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok

A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai

Emelési kézjelek alkalmazása

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése

Gyártási és szereléstechnológiai folyamatok

Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

Sajtoló-ponthegesztés biztonsága

Látványtervek értelmezése

Fémek képlékenyalakítása

Fémek tulajdonságai

Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások

Készülékkészítési alapismeretek

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Szerelési családfa értelmezése

Gyártási és szerelési technológiák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

A járműfényező tanfolyam díja: 450 000 Ft

A vizsga díja: 80 000 Ft

Óraszám: 900 óra (elm. 270 óra / gyak. 630 óra)

 

Egyebek

7.1. Egészségügyi alkalmassági követelmény:

Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.

7.2. A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 36 órában, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzési idő arányában. A gyakorlati idő beszámítása résztvevőnként értendő a foglalkoztató által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján (7.4. pont szerinti gyakorlatot igazoló lap). Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.

A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.

Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni.

Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze.

7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT

A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.

7.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek

7.3.5.1. Univerzális földmunkagépek

7.3.5.1.1. Traktor alapú univerzális földmunkagép

7.3.5.1. 2. Univerzális földmunkagép

7.3.5.2.  Rakodógépek

7.3.5.2.1. Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók

7.3.5.2.2. Kompakt rakodó

7.3.5.2.3. Vagonkirakó

7.3.5.2.4. Egyéb rakodógépek

7.3.5.3.  Kotrógépek

7.3.5.3.1. Gumikerekes kotró

7.3.5.3.2. Lánctalpas kotró

7.3.5.3.3.Teleszkópos kotró

7.3.5.3.4. Úszókotró

7.3.5.3.5.Vedersoros kotró és árokásó

7.3.5.3.6. Egyéb kotrógépek

7.3.5.4.  Földnyesők, földtolók

7.3.5.4.1. Földtoló

7.3.5.4.2 Földgyalu

7.3.5.4.3. Földnyeső

7.3.5.4.4. Egyéb Földnyesők, földtolók

7.3.5.5.  Szivattyúk és folyadékszállító gépek

7.3.5.5.1. Betonszivattyú

7.3.5.5.2.  Bitumenszivattyú

7.3.5.5.3. Habarcsszivattyú

7.3.5.5.4. Szivattyú aggregát

7.3.5.5.5. Toalett leeresztő gépjármű

7.3.5.5.6 Víz-, és szennyvíz szivattyú

7.3.5.5.7. Vízágyú

7.3.5.5.8. Vízfeltöltő gépjármű

7.3.5.5.9. Zagy és iszapszivattyú

7.3.5.5.10. Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek

7.3.5.6.  Szállítógépek

7.3.5.6.1. Betonszállító mixer gépkocsi

7.3.5.6.2. Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval

7.3.5.6.3. Dömper (kerekes anyagszállító)

7.3.5.6.4. Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek

7.3.5.6.5. Szállító és válogatószalagok

7.3.5.6.6. Szennyvízszállító és szippantó járművek

7.3.5.6.7. Egyéb szállítógépek

7.3.5.7.  Tömörítő gépek

7.3.5.7.1. Gumihenger

7.3.5.7.2. Kompaktor

7.3.5.7.3. Statikus henger

7.3.5.7.4. Vibrációs henger

7.3.5.7.5. Vibrációs tömörítő lap

7.3.5.7.6. .Egyéb tömörítő gépek