Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019

FÖLDMUNKA-, RAKODÓ, ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐ

Programengedély száma: E/002031/2019/A004

képzés

TANFOLYAM DÍJA:

35 000 Ft

(2. típus esetén 20 000 Ft)

VIZSGADÍJ:

40 000 Ft

A képzés adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője

 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány

1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 60

 

Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.   Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2.      Szakmai előképzettség: –

2.3.      Előírt gyakorlat: –

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

8422

Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője

Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő

3.1.3.

8422

Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő

3.1.4.

8422

Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője

Útépítő- és karbantartógép-kezelő

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;

– a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;

– a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;

– üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;

– építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni;

– a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;

– az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;

– gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni;

– a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;

– alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

 

Szakmai követelmények

 

A

B

4.5.

A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.5.1.

azonosító száma

megnevezése

4.5.2.

10443-16

Gépkezelő általános ismeretei

4.5.3.

10448-16

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő speciális feladatai

 

Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10443-16

Gépkezelő általános ismeretei

írásbeli

5.2.4.

10448-16

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai

gyakorlati

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.

Irányítóval kapcsolatot tart.

Földmunka-, rakodó- vagy szállítógépet üzemeltet.

Földmunka-, rakodó- vagy szállítógéppel munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.5.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Egyebek

7.1. Egészségügyi alkalmassági követelmény:

Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.

7.2. A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 36 órában, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzési idő arányában. A gyakorlati idő beszámítása résztvevőnként értendő a foglalkoztató által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján (7.4. pont szerinti gyakorlatot igazoló lap). Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.

A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.

Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni.

Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze.

7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT

A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.

7.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek

7.3.5.1. Univerzális földmunkagépek

7.3.5.1.1. Traktor alapú univerzális földmunkagép

7.3.5.1. 2. Univerzális földmunkagép

7.3.5.2.  Rakodógépek

7.3.5.2.1. Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók

7.3.5.2.2. Kompakt rakodó

7.3.5.2.3. Vagonkirakó

7.3.5.2.4. Egyéb rakodógépek

7.3.5.3.  Kotrógépek

7.3.5.3.1. Gumikerekes kotró

7.3.5.3.2. Lánctalpas kotró

7.3.5.3.3.Teleszkópos kotró

7.3.5.3.4. Úszókotró

7.3.5.3.5.Vedersoros kotró és árokásó

7.3.5.3.6. Egyéb kotrógépek

7.3.5.4.  Földnyesők, földtolók

7.3.5.4.1. Földtoló

7.3.5.4.2 Földgyalu

7.3.5.4.3. Földnyeső

7.3.5.4.4. Egyéb Földnyesők, földtolók

7.3.5.5.  Szivattyúk és folyadékszállító gépek

7.3.5.5.1. Betonszivattyú

7.3.5.5.2.  Bitumenszivattyú

7.3.5.5.3. Habarcsszivattyú

7.3.5.5.4. Szivattyú aggregát

7.3.5.5.5. Toalett leeresztő gépjármű

7.3.5.5.6 Víz-, és szennyvíz szivattyú

7.3.5.5.7. Vízágyú

7.3.5.5.8. Vízfeltöltő gépjármű

7.3.5.5.9. Zagy és iszapszivattyú

7.3.5.5.10. Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek

7.3.5.6.  Szállítógépek

7.3.5.6.1. Betonszállító mixer gépkocsi

7.3.5.6.2. Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval

7.3.5.6.3. Dömper (kerekes anyagszállító)

7.3.5.6.4. Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek

7.3.5.6.5. Szállító és válogatószalagok

7.3.5.6.6. Szennyvízszállító és szippantó járművek

7.3.5.6.7. Egyéb szállítógépek

7.3.5.7.  Tömörítő gépek

7.3.5.7.1. Gumihenger

7.3.5.7.2. Kompaktor

7.3.5.7.3. Statikus henger

7.3.5.7.4. Vibrációs henger

7.3.5.7.5. Vibrációs tömörítő lap

7.3.5.7.6. .Egyéb tömörítő gépek