Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019

HEGESZTŐ

Programengedély száma: E/002031/2019/A009

képzés

TANFOLYAM DÍJA:

900 000 Ft

VIZSGADÍJ:

80 000 Ft

A képzés adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06

1.2. Szakképesítés megnevezése: Hegesztő

1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960

Egyéb adatok

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A Szakképesítéssel/részszakképesítéssel/szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

7325

 

Hegesztő, lángvágó

Autogénhegesztő

3.1.3.

Autogénvágó

3.1.4.

Elektromosív-hegesztő

3.1.5.

Elektromosív-vágó

3.1.6.

Fedőporos hegesztő

3.1.7.

Forrasztó

3.1.8.

Keményforrasztó

3.1.9.

Lágyforrasztó

3.1.10.

Lánghegesztő

3.1.11.

NC-vezérlésű lángvágógép kezelője

3.1.12.

Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője

3.1.13.

Plazmahegesztő, plazmavágó

3.1.14.

Ponthegesztő

3.1.15.

Védőgázas hegesztő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat

– munkaterületet ellenőrizni

– előkészíteni a munkadarabot

– beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket

– elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat

– elvégezni a hegesztést

– önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után

– betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

31 521 01

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

részszakképesítés

3.3.4.

31 521 03

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

részszakképesítés

3.3.5.

31 521 05

Gázhegesztő

részszakképesítés

3.3.6.

31 521 09

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

részszakképesítés

3.3.7.

35 861 02

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

szakképesítés-ráépülés

 

Szakmai követelmények

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11497-12

Foglalkoztatás I.

4.4.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.5.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.6.

10163-12

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

4.7.

10162-12

Gépészeti alapozó feladatok

4.8.

10166-12

Gépészeti kötési feladatok

4.9.

10165-12

Épületlakatos feladatok

4.10.

10167-12

Magasban végzett lakatos feladatok

4.11.

10168-12

Szerkezetlakatos feladatok

 

Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10162-12

Gépészeti alapozó feladatok

gyakorlati

5.2.4.

10163-12

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

szóbeli

5.2.5.

10180-12

A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei

gyakorlati

5.2.6.

11497-12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.7.

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.8.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

5.2.9.

11453-12

Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

gyakorlati

5.2.10.

11455-12

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

gyakorlati

5.2.11.

11456-12

Gázhegesztő feladatok

gyakorlati

5.2.12.

11457-12

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi ívhegesztő eljárással

A vizsgafeladat ismertetése:

Végezze el a munkadarabok előkészítését, összeállítását és hegesztését!

 

1

Sarokvarrat, cső – lemez

s = 3-5 mm

D = 50-80 mm

PD

2

Tompavarrat

s = 3-6 mm

PF

 

A vizsga akkor értékelhető, ha

a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, cső 125 mm, sarokvarratnál 150 mm

a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél

bevontelektródás ívhegesztéssel mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását és hegesztését!

1

Tompavarrat

s = 3-5 mm

D = 50-80 mm

H-L045

Balra hegesztés

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás védőgázas (TIG ) ívhegesztő eljárással

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását és hegesztését!

1

Tompavarrat

s = 1-5 mm

D = 50 mm

H-L045

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  1. D) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) eljárással

A vizsgafeladat ismertetése:

Végezze el a munkadarabok előkészítését, összeállítását és hegesztését!

 

1

Sarokvarrat, cső – lemez

s = 3-5 mm

D = 50-80 mm

PF

2

Tompavarrat

s = 4-6 mm

PC

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése:  –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek

A vizsgafeladat ismertetése:

Hegesztett termék előállításának ismertetése különböző hegesztési eljárásokkal, különös tekintettel a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv https://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minősítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 287-1/MSZ EN ISO 9606 sorozat/ szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO 5817 B, illetve C szinteknek megfelelően végzi el a minősítési szabványban előírt vizsgálatok elvégeztetése után.

Egyebek

7.1. Modulzáró vizsga kötelező feladatai:

7.1.1 Hegesztési eljárások

A vizsga akkor értékelhető, ha

– a meghegesztendő varrat minimális hossza tompa varratnál 250 mm, sarokvarratnál 150 mm

– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél

– bevontelektródás ívhegesztéssel mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- éstöbbsoros hegesztéseknél

– TIG és MIG/MAG hegesztésnél a 2-es és a 4-es feladat alumíniumhegesztés is

A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés vizsgálat után az MSZ EN ISO 5817 szabvány D szintjének.

a.)  Bevontelektródás ívhegesztés

1

Sarokvarrat, T-kötés

s = 3-6 mm

PB

2

Sarokvarrat, T-kötés

s = 8-12 mm

PF

3

Sarokvarrat, cső – lemez

s = 3-6 mm

D = 50-80 mm

PF

4

Tompavarrat

s = 3-6 mm

PA

5

Tompavarrat

s = 3-6 mm

PE

6

Tompavarrat

s = 3-6 mm

PC

7

Tompavarrat

s = 3-6 mm

D = 50-80 mm

PC

8

Tompavarrat

s = 3-6 mm

D = 50-80 mm

PF

 

b.)  Gázhegesztés

1

Tompavarrat

s = 1-3 mm

PA

Balra hegesztés

2

Tompavarrat

s = 1-3 mm

PE

Balra hegesztés

3

Tompavarrat 

s = 1-3 mm

D = 50-80 mm

PF

Balra hegesztés

4

Tompavarrat

s = 1-3 mm

D = 50-80 mm

PC

Balra hegesztés

5

Tompavarrat

s = 3-5 mm

D = 50-80 mm

H-L045

Jobbra hegesztés

 

c.)  Volfrámelektródás ívhegesztés TIG

1

Sarokvarrat, T-kötés

s = 1-3 mm

PB

2

Sarokvarrat, T-kötés

s = 1-3 mm

PF

3

Sarokvarrat, cső – lemez

s = 1-3 mm

D = 50- 80 mm

PD

4

Tompavarrat

s = 1-4 mm

PA

5

Tompavarrat

s = 1-4 mm

PF

6

Tompavarrat

s = 1-4 mm

PE

7

Tompavarrat

s = 1-5 mm

D > 50 mm

PC

8

Tompavarrat

s = 1-5 mm

D > 50 mm

PF

 

d.)  Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok MIG/MAG

 

1

Sarokvarrat, T-kötés

s = 4-8 mm

PB

2

Sarokvarrat, T-kötés

s = 4-8 mm

PF

3

Sarokvarrat, cső- lemez

s = 3-5 mm

D = 50-80 mm

PD

4

Tompavarrat

s = 4-8 mm

PA

5

Tompavarrat

s = 4-8 mm

PF

6

Tompavarrat

s = 4-8 mm

PE

7

Tompavarrat

s = 3-6 mm

D  > 100 mm

PC

8

Tompavarrat

s = 3-6 mm

D = 50-80 mm

PF