Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019

JÁRMŰFÉNYEZŐ

Programengedély száma: E/002031/2019/A006

képzés

TANFOLYAM DÍJA:

198 000 Ft

VIZSGADÍJ:

25 000 Ft

A képzés adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Járműfényező

1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800 óra

Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1.   Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2.   Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4.   Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5.   Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6.   Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7.   Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8.   Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9.Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

 

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7327 Festékszóró, fényező Autófényező
3.1.3. Dukkózó
3.1.4. Felületlakkozó
3.1.5. Fémfestő, fémmázoló
3.1.6. Fémsavazó
3.1.7. Fémszerkezet mázoló
3.1.8. Fényező
3.1.9. Fényező és mázoló, fém
3.1.10. Galvánfestő
3.1.11. Korrózióvédelmi festő
3.1.12. Lakkozó, fém
3.1.13. Nikkelező
3.1.14. Polírozó
3.1.15. Zománcozó

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A járműfényező szakember feladata gépjárművek karosszériáinak javító és felújító jellegű felületkezelése, fényezése. Tevékenységét a kézi és gépi fényezési technológiák alkalmazásával önállóan, a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Tevékenységével a fényezési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javító fényezését, díszítő fényezését végezni;

–       előkészíteni gépjárművek, karosszériaelemek festési, fényezési műveleteit (szerszámok, alapozó anyagok; töltőanyagok, csiszolóanyagok, zsírtalanító anyagok);

–       előkészíteni a fém, fa és műanyag felületeket fényezésre (akadályozó elemek eltávolítása, eltakarása, felülettisztítás, kittelés, kittcsiszolás, töltőalapozás, felületzsírtalanítás);

–       technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végezni;

–       festés, fényezés, díszítő fényezés műveleteit végezni;

–       polírozási műveleteket végezni;

–       munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni;

–       működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;

–       betartani a biztonsági előírásokat.

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

  A B C
  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
  azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.1 54 525 01 Autóelektronikai műszerész azonos ágazat
3.3.2 54 525 02 Autószerelő azonos ágazat
3.3.3 54 525 03 Avionikus azonos ágazat
3.3.4 34 525 02 Gépjármű mechatronikus azonos ágazat
3.3.5 34 841 01 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus azonos ágazat
3.3.6 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő azonos ágazat
3.3.7 34 841 03 Hajós szakmunkás azonos ágazat
3.3.8 54 841 01 Hajózási technikus azonos ágazat
3.3.9 34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó azonos ágazat
3.3.10 34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő azonos ágazat
3.3.11 34 525 06 Karosszérialakatos azonos ágazat
3.3.12 34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó azonos ágazat
3.3.13 54 525 09 Kocsivizsgáló azonos ágazat
3.3.14 34 525 07 Motorkerékpár-szerelő azonos ágazat
3.3.15 54 525 10 Repülőgép szerelő azonos ágazat
3.3.16 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő azonos ágazat
3.3.17 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője azonos ágazat
3.3.18 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője azonos ágazat

Szakmai követelmények

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10163-12

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

4.4.

10482-12

Járműfényező feladatai

4.5.

10483-12

Általános vállalkozási feladatok

4.6.

11497-12

Foglalkoztatás I.

4.7.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.8.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

 

Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem gyakorlati
szóbeli
5.2.4. 10482-12 Járműfényező feladatai gyakorlati,
írásbeli,
szóbeli
5.2.5. 10483-12 Általános vállalkozási feladatok szóbeli
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjármű karosszéria, javító, díszítő fényezése

A vizsgafeladat ismertetése: Gépjármű karosszéria, karosszéria elem, karosszéria részelem fényezésre történő előkészítése, ami tartalmazza az alkalmazott technológiák során elvégzendő lépéseket (kittkeverések, durva előkészítés, finom előkészítés, töltőalapozás, zsírtalanítások, csiszolások, portalanítások).

A fényezés végrehajtása, a fényezéshez szükséges színbeazonosítás, számítógépes festékkeverés, felületzsírtalanítás, fedőfestés, díszítőfestés a technológiának megfelelő rétegszámban, valamint visszacsiszolás és polírozás. A gyakorlati feladathoz kapcsolódó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfényezési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési ismeretek, kémiai és fizikai alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Technológiai és vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, járműfényező feladatai és általános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

 

A járműfényező tanfolyam díja: 198 000 Ft

A vizsga díja: 25 000 Ft

Óraszám: 800 óra (elm. 240 óra / gyak. 560 óra)