Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019

SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR

Programengedély száma: E/002031/2019/A003

képzés

TANFOLYAM DÍJA:

120 000 Ft

VIZSGADÍJ:

0 Ft

A képzés adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Személy- és vagyonőr
1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300 óra

Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A képzés megkezdésének a feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  5254  Vagyonőr, testőr  Személy- és vagyonőr
 3.1.3.  9238  Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások  Parkolóőr
 3.1.4.  9231  Portás, telepőr, egyszerű őr  Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

3.2.[1] A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Személy- és vagyonőr a szakismeretének megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 1. őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,
 2. ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,
 3. pénzszállítási és szállítmánykísérési feladatokat végezni,
 4. biztosítani a pénz-, illetve az értékszállítást a létesítmény területén belül és azon kívül,
 5. parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,
 6. kereskedelmi-logisztikai létesítményekben őrzést végezni,
 7. rendezvénybiztosítói tevékenységet végezni,
 8. részt venni sportrendezvény biztosításában,
 9. részt venni kulturális és egyéb tömegrendezvény biztosításában,
 10. intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,
 11. elfogni a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt,
 12. eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,
 13. kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,
 14. kezelni a beléptető-, az ellenőrző-, a védelmi és a jelzőrendszereket, -berendezéseket,
 15. be- és kiléptetést, jegyellenőrzést, indokolt esetben kiürítést végezni,
 16. robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni,
 17. alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,
 18. személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
 19. a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
 20. tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,
 21. helyszínbiztosítást végezni,
 22. elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,
 23. elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,
 24. szolgálatot felvenni és átadni,
 25. együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, valamint
 26. konfliktus- és stresszkezelést végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  33 861 02  Testőr  szakképesítés-ráépülés
 3.3.4.  53 861 05  Fegyveres biztonsági őr  szakképesítés-ráépülés
 3.3.5.  33 861 01  Kutyavezető-vagyonőr  szakképesítés-ráépülés

 

[1] Megállapította: 18/2018. (VI. 28.) BM rendelet 4. §, 1. melléklet 21. Hatályos: 2018. VII. 6-tól.

Szakmai követelmények

   A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10348-12  Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
 4.4.  10383-12  Objektumőri feladatok
 4.5.  10384-12  Személy-, vagyonőr speciális feladatai

 

 

Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

   A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10348-12  Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok  írásbeli, gyakorlati
 5.2.4.  10383-12  Objektumőri feladatok  írásbeli, gyakorlati
 5.2.5.  10384-12  Személy-, vagyonőr speciális feladatai  szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy-, vagyonvédelmi intézkedés bemutatása, az őr jelentési kötelezettségének teljesítése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot húz. Gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. (Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből.)

Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek.

A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Magán-biztonságvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés mindhárom moduljának témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.

Témakörök: jogi ismeretek

A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

A Személy- és vagyonőr tanfolyam díja vizsgával együtt : 120 000 Ft

Óraszám: 300 óra (elm. 120 óra / gyak. 180 óra)