Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019

TARGONCAVEZETŐ

Programengedély száma: E/002031/2019/A005

képzés

TANFOLYAM DÍJA:

35 000 Ft

(2. típus esetén 20 000 Ft)

VIZSGADÍJ:

40 000 Ft

A képzés adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Targoncavezető szakmairány

1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 60

Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.   Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2.      Szakmai előképzettség: –

2.3.      Előírt gyakorlat: –

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

8425

Targoncavezető

Targoncavezető

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

 

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;

– a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;

– a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;

– üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;

– építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni;

– a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;

– az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;

– gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni;

– a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;

– alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

Szakmai követelmények

 

A

B

4.6.

A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.6.1.

azonosító száma

megnevezése

4.6.2.

10443-16

Gépkezelő általános ismeretei

4.6.3.

10449-16

Targoncavezető speciális feladatai

 

Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10443-16

Gépkezelő általános ismeretei

írásbeli

5.2.4.

10449-16

Targoncavezető speciális feladatai

gyakorlati

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ.

Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket.

Irányítóval kapcsolatot tart.

Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.6.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

Egyebek

7.1. Egészségügyi alkalmassági követelmény:

Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.

7.2. A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28-46 órában, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzési idő (60-90 óra) arányában. A gyakorlati idő beszámítása résztvevőnként értendő a foglalkoztató által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján (7.4. pont szerinti gyakorlatot igazoló lap). Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.

A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.

Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni.

Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze.

 

7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT

 

A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.

7.3.6. Targoncák

7.3.6.1. Vezetőüléses targoncák

7.3.6.2. Vezetőállásos targoncák

7.3.6.3. Gyalogkíséretű targoncák