Felnőttképzési engedélyszám: E/002031/2019

TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS

Programengedély száma: E/002031/2019/A002

képzés

TANFOLYAM DÍJA:

105 000 Ft

VIZSGADÍJ:

40 000 Ft

A képzés adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 853 03

1.2. A szakképesítés megnevezése: Tisztítás-technológiai szakmunkás

1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400 óra

Egyéb adatok

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(-ök), foglalkozás(-ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör (ök)

3.1.2.

 

 

9112

 

 

Intézményi takarító és kisegítő

Gyermekintézmény-takarító

3.1.3.

Irodatakarító

3.1.4

Kórháztakarító

3.1.5

Lakóépület-takarító

3.1.6

Medencetakarító

3.1.7

Szállodatakarító

3.1.8.

 

 

 

9114

 

 

 

Járműtakarító

Autóápoló,

3.1.9.

Autókozmetikus

3.1.10.

Autómosó

3.1.11.

Buszmosó,

3.1.12.

Gépkocsimosó

3.1.12.

Hajómosó, belső takarító

3.1.13.

Kamionmosó,

3.1.14.

Kocsimosó

3.1.15.

Kocsitakarító

3.1.16.

Konténermosó

3.1.17.

Repülőgép-takarító

3.1.18.

Troli mosó

3.1.19.

Vasútikocsi-takarító

3.1.20.

9115

Ablaktisztító

Ablaktisztító

3.1.21.

 

9119

 

Egyéb takarító és kisegítő

Tartálytisztító, olajtartályok tisztítása

3.1.22.

Üzemi takarító

3.1.23.

Zsomptakarító

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      betartani és betartani a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

–      betartani és betartatni a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

–      megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat

–      alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket

–      tisztázni a körülményeket és a feladatot, illetve dönteni a megvalósítási megoldásairól

–      a megfelelő eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert megválasztani

–      előkészíteni az eszközrendszert, és előkészülni a munkavégzésre

–      eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket

–      fertőtleníteni a felületeket

–      elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását

–      lezárni a feladatok teljesítését és átadni a kész területet

–      tervezni, szervezni a saját feladatait

–      dokumentáltan átadni a kész területet

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

31 853 05

Intézménytakarító

részszakképesítés

3.3.4.

31 853 06

Önjáró felülettisztító gépkezelő

részszakképesítés

 

Szakmai követelmények

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

.

azonosító száma

megnevezése

4.2

11846-16

Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

4.3.

11848-16

Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.

4.4.

11847-16

Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

 

Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3

11846-16

Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

gyakorlati

5.2.4.

11848-16

Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.

gyakorlati

5.2.5.

11847-16

Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek I.

A vizsgafeladat ismertetése:

20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, az elvárható normaidő szerint minimum 15-15 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépek kezelése

A vizsgafeladat ismertetése:

20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint legalább, egy vezetőüléses géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, minimum 30 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

  1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek II.

A vizsgafeladat ismertetése:

20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített minimum 45 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc.

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:-

A vizsgafeladat ismertetése:-

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat súlyaránya:-

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység –

A vizsgafeladat megnevezése:-

A vizsgafeladat ismertetése:-

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat súlyaránya:-

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a https://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

Egyebek

7.1. Jelen rendeletben szabályozott Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés egyenértékű az alábbi korábban megszerezhető szakképesítésekkel:

31 7899 03 Takarító

31 814 01 0000 00 00 Takarító

31 853 07 10000 00 00 Tisztítás-technológiai szakmunkás

32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás

 

A tanfolyam díja: 105 000 Ft

A vizsga díja: 40 000 Ft

Óraszám: 400 óra (elm. 120 óra / gyak. 280 óra)